Mūsu vērtības

MŪSU VĪZIJA

  • Kļūt par nozīmīgu un komfortablu naktsmītni Jelgavas viesiem
  • Tiecoties būt par uzticamāko partneri mūsu klientiem un sadarbības partneriem,
  • Nodrošinot mūsu darbiniekiem dinamisku un labvēlīgu darba vidi,
  • Pasaule mainās un arī mēs kā uzņēmums pilnveidojamies.

MISIJA

  • Vienkāršu – piedāvājot klientu pašreizējām un nākotnes vajadzībām atbilstošus izmitināšanas pakalpojumus saprotamā un uzticamā veidā,
  • Sociāli atbildīgu – uzņemamies rūpes par konkrētām jomām sabiedrībā, lai uzlabotu to stāvokli un sabiedrības stāvokli kopumā.

UN VĒRTĪBAS

  • Profesionalitāte – mēs padarām sarežģīto saprotamu, piedāvājot klientu vajadzībām piemērotus risinājumus. Mēs protam novērtēt katra darbinieka spējas un zināšanas. Mūsu administratori vienmēr ir atvērti, punktuāli un atsaucīgi,
  • Iniciatīva un izaugsme – mūsu uzdevums ir nestāvēt uz vietas, bet nemitīgi pilnveidot savu sniegumu un iedvesmot attīstībai arī citus
  • Komandas darbs – Mūsu komanda ir vienota savās pamatvērtībās un izvirzītajos kvalitātes kritērijos. Uzlabojot kopējo sniegumu un nodrošinot stabilitāti visiem kopā,
  • Paveiktais – Ir svarīgi novērtēt padarīto darbu, analizējot reitingus, klientu aptaujas un sniegtās atsauksmes.
Central Hostel Jelgava - Diennakts hostelis Jelgavā